Over ons

All.Can Belgium is een nationaal initiatief van All.Can International dat zich inzet voor een efficiëntere aanpak van kankerzorg. Deze non-profit organisatie brengt verschillende stakeholders samen om de gezondheidsresultaten voor kankerpatiënten te verbeteren. All.Can Belgium heeft vijf doelstellingen.

All.Can België: wie zijn wij?

All.Can Belgium is een multistakeholderplatform dat de Belgische kankerzorggemeenschap mobiliseert om specifieke, implementeerbare en ambitieuze projecten te realiseren. Het doel is om duurzame, efficiënte, innovatieve en patiëntgerichte kankerzorg te realiseren. All.Can Belgium brengt patiënten- en zorgvertegenwoordigers, gezondheidswerkers, gezondheidsexperts, gezondheidseconomen, beleidsmakers en vertegenwoordigers van de industrie samen die zich inzetten voor deze doelstelling.

We focussen op wat het belangrijkst is voor patiënten en zorgen ervoor dat de middelen gericht worden ingezet om deze resultaten te bereiken. Alle leden dragen gratis hun tijd bij aan het initiatief en alle publicaties van de groep weerspiegelen de consensus van de leden, die de volledige redactionele controle hebben. Het All..Can België initiatief wordt mogelijk gemaakt met financiële steun van Bristol-Myers Squibb (stichtend lid en duurzame partner), MSD (stichtend lid en duurzame partner), Novartis (duurzame partner) Roche (Financierend lid), Janssen (Financierend lid), AstraZeneca (Financierend lid) en Amgen ( ondersteunend lid).

Onze missie

De ambitie van All.Can is om duurzaamheid, toegankelijkheid en patiëntgerichtheid te combineren in de gezondheidszorg; en deze ambitie hoog op de beleidsagenda te zetten voor betere patiëntresultaten. Een van de manieren om vooruitgang te boeken is het creëren van meer efficiëntie in de kankerzorg. All.Can België streeft naar een beter gebruik en een betere toewijzing van de beschikbare middelen in de kankerzorg. Samen met alle belanghebbenden moeten we verspilling identificeren en verminderen, zoeken naar manieren om meer te bereiken met de beschikbare tijd en het beschikbare geld, en onvervulde medische behoeften aanpakken. Wij geloven dat innovatie een krachtig instrument is om meer efficiëntie te creëren en de resultaten voor patiënten te verbeteren. Het optimaliseren van de kankerzorg vereist stevige en gezamenlijke acties doorheen het hele continuüm van de kankerzorg.

All.Can België heeft vijf hoofddoelen:

 1. Stakeholders op één lijn brengen over een gezamenlijke visie op kankerzorg en draagvlak creëren voor deze visie.
 2. Projecten initiëren en realiseren om de visie te realiseren.
 3. Oplossingen voorstellen die bijdragen aan efficiëntere en innovatievere kankerzorg.
 4. Proactief input leveren aan het beleidsdebat
 5. Maatschappelijk draagvlak creëren voor de visie.

Onze visie

 1. In alle aspecten van kankerzorg moeten we ervoor zorgen dat we ons richten op wat het belangrijkst is voor patiënten.
 2. Samen te werken aan het (her)ontwerpen van hulpmiddelen om patiënten en zorgverleners te informeren en te navigeren in de snel veranderende omgeving van de kankerzorg.
 3. Ontwikkel kankerzorg en -ondersteuning op basis van inzicht in de behoeften van patiënten en hun naasten. Medische en niet-medische follow-up moet gericht zijn op het doen wat nodig is met een minimale belasting voor de patiënt.
 4. Een kaart maken van het Belgische kankerecosysteem die begrijpelijk is voor een groot publiek en duidelijk maakt waar de samenwerking moet worden verbeterd
 5. De Belgische Kankerregistratie versterken om een sterk kankerdatasysteem op te bouwen dat is afgestemd op het algemene gezondheidszorgdatasysteem
 6. Belgische beleidsmakers moeten een nieuw transversaal stappenplan voor kanker ontwikkelen met een visie op duurzame en innovatieve kankerzorg
 7. We geloven in voorkomen in plaats van genezen volgens het principe “Gezondheid in alle beleidsdomeinen”. De levensstijlgerelateerde risicofactoren van kanker verminderen.
 8. Het juiste evenwicht vinden tussen “te veel” en “te weinig” in screeningprogramma’s en de diagnose van kanker.
 9. Alle patiënten, indien van toepassing, toegang te geven tot baanbrekende innovaties om een effectieve en efficiënte behandeling te garanderen; en een redelijke groei van de uitgaven voor kankerzorg te waarborgen.
 10. Wij bevelen een dialoog met meerdere belanghebbenden aan als een constructieve en effectieve manier om de kankerzorggemeenschap te mobiliseren en belanghebbenden werkelijk bij beleid en besluitvorming te betrekken

Executive board

In onze raad van bestuur zetelen vertegenwoordigers van de verschillende stakeholders. Ze worden benoemd door de algemene vergadering voor een periode van drie jaar.
Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging ervan worden gedelegeerd naar de Executive Officer.
Prof. dr. Ahmad Awada

Prof. dr. Ahmad Awada

Chair of the board

Prof. dr. Ahmad Awada

Als specialist interne geneeskunde en medische oncologie is Ahmad Awada hoofd van de dienst Medische Oncologie van het Jules Bordet Instituut in Brussel. Zijn voornaamste expertise betreft solide tumoren, met name borstkanker. Hij is verantwoordelijk voor diverse klinische, onderzoeks- en onderwijsactiviteiten – van diagnosestelling tot ondersteunende zorg. Hij was ook betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe kankermedicijnen, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt. Ahmads brede vakkennis en deskundigheid vormen de basis van zijn inzet voor All.Can Belgium waar hij sinds de oprichting in 2018 voorzitter van de raad van bestuur is.

 

“Ook in de kankerzorg geldt: een efficiënte en effectieve behandeling is in de eerste plaats een gepersonaliseerde behandeling, op maat van de specifieke behoeften van de patiënt.”

Dr. Pia Cox

Dr. Pia Cox

Executive Officer

Dr. Pia Cox

Pia Cox is Executive Director en voormalig covoorzitter van All.Can Belgium, oprichter van All.Can Senegal en lid van All.Can International. Als gediplomeerd arts genoot ze opleidingen in chirurgie, HIV-geneeskunde en volksgezondheid. Ze werkte in verschillende landen, waaronder België, het Verenigd Koninkrijk, Senegal, Singapore en de Verenigde Staten, en heeft zo meer dan twintig jaar uitgebreide klinische ervaring opgedaan in uiteenlopende aandoeningen. Pia wordt gedreven door een onwrikbare toewijding aan diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie – richtinggevende principes voor alles wat ze doet.

 

“We moeten kunnen uitleggen waarom we ergens middelen aan besteden, en vooral: hoe patiënten er baat bij zullen hebben – direct of indirect. En dat geldt voor alles wat we doen.”

An Cloet

An Cloet

An Cloet

An Cloet is directeur External Affairs bij MSD. MSD stelt patiënten voorop en wil ervoor zorgen dat baanbrekende innovaties beschikbaar komen voor wie ze nodig heeft. Zijn inzet voor oncologie bestrijkt het hele zorgcontinuüm: van preventie met HPV-vaccinatie tot behandeling met immunotherapie. Alle medewerkers van MSD worden gedreven door een gedeelde visie: kankerpatiënten meer bieden – meer manieren om hun kanker te behandelen, meer kwaliteit van leven en meer tijd.

 

“De efficiëntie in de kankerzorg verbeteren is in de eerste plaats een kwestie van samenwerking. Als multistakeholderplatform is All.Can daarvoor de uitgelezen plek. Hier kan een diverse groep mensen, met verschillende perspectieven, de krachten bundelen in projecten die een verschil zullen maken in het leven van kankerpatiënten.”

Gilles Poncé

Gilles Poncé

Gilles Poncé

Gilles Poncé is Country Representative en Head of Advocacy, Government Affairs, Hospital and Market Access voor België en Luxemburg bij Bristol Myers Squibb.  Bristol Myers Squibb wil het dagelijks leven van patiënten verbeteren d.m.v. wetenschap. Het bedrijf is toonaangevend op het gebied van klinische studies die patiënten vroegtijdig toegang bieden tot levensreddende innovatieve behandelingen. Gilles heeft een lange staat van dienst in de farmaceutische industrie in België en de VS. In zijn functie werkt hij samen met overheden om een snelle en duurzame toegang tot innovatieve geneesmiddelen te garanderen.

 

“Het is heel simpel: de patiënt komt op de eerste plaats. Want ooit kan die patiënt mijn buurman zijn, mijn vriend, mijn vader, ikzelf …”

Prof. dr. Anne Rogiers

Prof. dr. Anne Rogiers

Prof. dr. Anne Rogiers

Anne Rogiers is psychiater van opleiding. Ze staat aan het hoofd van de Neurocognitieve Remediatiekliniek die ze in 2018 oprichtte binnen het Departement Psychiatrie van het UVC Brugmann in Brussel. Verder is ze klinisch professor aan de Faculteit Geneeskunde en Farmacie en onderzoeker aan het Oncology Research Center, beide aan de VUB. Daarnaast werkt ze op de afdeling Medische Oncologie van het UZ Brussel. In de loop van haar carrière heeft ze klinische en wetenschappelijke expertise opgebouwd op het gebied van neurowetenschappen, zorg voor overlevenden van kanker, psycho-oncologie en neuro-oncologie. Ze is een actief lid van de EORTC Quality of Life Group.

 

“Bewustmaking is de eerste stap naar nazorg op maat voor mensen die leven met en na kanker”

Frédéric Maddalena

Frédéric Maddalena

Frédéric Maddalena

Frédéric Maddalena, gediplomeerd verpleegkundige gespecialiseerd in oncologie, palliatieve zorg en gezondheidsmanagement, is hoofd van het team van oncologische zorgcoördinatoren in de Cliniques Universitaires Saint-Luc in Brussel, waar hij onderzoeksprojecten leidt. Daarnaast heeft hij diverse artikelen gepubliceerd over onder meer het optimaliseren van het klinische pad van een patiënt en de tevredenheid van patiënten over het slechtnieuwsproces. De kwaliteit van zorg waarborgen voor patiënten die orale chemotherapie en immunotherapie krijgen is momenteel zijn hoogste prioriteit.

 

“Patiënten moeten ‘empowered’ – mondig – zijn. Dat betekent goed geïnformeerd, actief betrokken bij beslissingen en ondersteund in elke fase van hun zorgtraject.”

Dr. Didier Vander Steichel

Dr. Didier Vander Steichel

Dr. Didier Vander Steichel

Didier Vander Steichel is medisch en wetenschappelijk directeur van de Stichting tegen Kanker / Fondation contre le Cancer. Dankzij een uitgebreide expertise in patiëntenvoorlichting en -ondersteuning, preventie en financiering van academisch kankeronderzoek, aangevuld met vruchtbare partnerschappen, heeft deze onafhankelijke NGO een goed inzicht in wat werkt en wat er ontbreekt. De regelmatige bijdragen van onderzoekers, clinici, zorgverleners, patiënten en hun naasten, over het hele zorgspectrum, van preventie tot palliatieve zorg, versterken dit inzicht.

 

“Efficiëntie, multidisciplinariteit, patiëntgerichtheid en patiëntenemancipatie zijn de sleutels tot duurzame vooruitgang in het onderzoek naar, de zorg voor en de genezing van kanker”

Benoit Mores

Benoit Mores

Benoit Mores

Benoit Mores is expert vertegenwoordiging gezondheidszorg bij Onafhankelijke Ziekenfondsen / Mutualités Libres. Als groep van zorgverzekeraars zet deze organisatie zich in voor een betere en gelijke toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Efficiënte kankerzorg betekent dan toegang tot geavanceerde kankerpreventie en -behandeling, gedekt door een ziekteverzekering. Die toegang moet eenvoudig zijn en afgestemd op de individuele behoeften van de patiënt, net zoals de kankerzorg zelf.

 

“Samenwerking die het verschil maakt voor patiënten, dat is waar het bij All.Can om draait”

Dr. Bernard Willemart

Dr. Bernard Willemart

Dr. Bernard Willemart

Bernard Willemart is hoofd van de afdeling Onco-Hematologie, Radiotherapie en Nucleaire Geneeskunde van de site Sainte-Elisabeth van het Centre Hospitalier Universitaire (CHU) UCL Namen. Hij heeft eveneens de leiding over het wellnesscentrum Espace Bien-être l’Essentiel, exclusief opgericht voor kankerpatiënten en hun families.

Als fervent voorstander van integratieve geneeskunde zet hij zich in om kankerpatiënten gepersonaliseerde en holistische zorg te bieden door conventionele behandelingen te combineren met evidencebased complementaire therapieën. Integratieve geneeskunde wil niet alleen de fysieke symptomen van een patiënt behandelen, maar richt zich ook op zijn emotionele, mentale en spirituele welzijn.

 

“Samen kunnen we de kankerzorg een hoopvolle toekomst bieden”

Jean-Michel Luyckx

Jean-Michel Luyckx

Jean-Michel Luyckx

Jean-Michel Luyckx is hoofd Public Affairs bij Novartis. Dit bedrijf heeft decennialang ervaring in kankeronderzoek en is vastbesloten om de toekomst van kankerzorg in België te verbeteren. Met verschillende partners werkt het samen aan innovatieve en duurzame oplossingen om zowel kankerpatiënten als artsen beter te kunnen helpen. Jean-Michel heeft een achtergrond in biomedische en politieke wetenschappen en in Europese aangelegenheden. Voor hij bij Novartis aan de slag ging, werkte hij bij verschillende andere farmaceutische bedrijven.

 

“Een gezondheidszorgsysteem dat de juiste behandeling geeft aan de juiste patiënt op het juiste moment. Dat is voor mij efficiëntie in de kankerzorg.”

Onze Funders en Sponsors

All.Can Belgium is mogelijk gemaakt met de steun van onze funders en sponsors.
Amgen

Amgen

BMS

BMS

MSD

MSD

Novartis

Novartis

Roche

Roche

Janssen

Janssen

AstraZeneca

AstraZeneca

Solstisse

Solstisse

Patient Centrics-Esperity

Patient Centrics-Esperity

AG

AG

Juridisch advies

Logo Freshfields

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

Voor juridisch advies kan All.Can Belgium beroep doen op de steun van advocatenkantoor Freshfields Bruckhaus Deringer LLPLees meer