Efficiëntie in kankerzorg

All.Can zet zich in voor een efficiënte kankerzorg. Door samen te werken met alle stakeholders willen we ons doel bereiken: betere gezondheidsresultaten voor kankerpatiënten. Daarom richten we ons op het vinden, ondersteunen en delen van evidencebased en meetbare manieren om de kankerzorg te verbeteren.

Actualiteit

Alle actualiteit >
OPTIMOC Project

OPTIMOC Project

26 september 2023 Media

OPTIMOC staat voor "optimalisatie van de multidisciplinaire oncologie raadpleging (MOC) op Belgische oncologieafdelingen". OPTIMOC is een onderzoeksproject gefinancierd door All.Can België dat als doel heeft de patiëntgerichte besluitvorming voor de behandeling van kankerpatiënten te verbeteren.

Samenwerken voor een efficiënte kankerzorg

All.Can Belgium zet zich in voor efficiëntie in de kankerzorg. Maar wat betekent dat precies?

The All.Can Cancer Efficiency Metrics Study (2022) biedt een antwoord op deze vraag. Uit dit uitgebreide internationale onderzoek komen acht belangrijke parameters naar voren. Deze parameters kunnen worden gebruikt om de efficiëntie in de kankerzorg te beoordelen en te verbeteren.

 1. 1 Tijd tot diagnose
 2. 2 Percentage kankers gediagnosticeerd na een spoedopname
 3. 3 Interval eerstelijnszorg
 4. 4 Tijd van weefseldiagnose tot behandeling
 5. 5 Percentage patiënten van wie bekend is dat ze een afspraak hebben gehad met een verpleegkundig specialist (VS)
 6. 6 Percentage patiënten die chemotherapie kregen in de laatste 14 dagen van hun leven
 7. 7 Patiëntervaring
 8. 8 Betrokkenheid van de patiënt bij de besluitvorming

Samenwerken voor een efficiënte kankerzorg

All.Can Belgium zet zich in voor efficiëntie in de kankerzorg. Maar wat betekent dat precies?

The All.Can Cancer Efficiency Metrics Study (2022) biedt een antwoord op deze vraag. Uit dit uitgebreide internationale onderzoek komen acht belangrijke parameters naar voren. Deze parameters kunnen worden gebruikt om de efficiëntie in de kankerzorg te beoordelen en te verbeteren.

 1. 1 Tijd tot diagnose
 2. 2 Percentage kankers gediagnosticeerd na een spoedopname
 3. 3 Interval eerstelijnszorg
 4. 4 Tijd van weefseldiagnose tot behandeling
 5. 5 Percentage patiënten van wie bekend is dat ze een afspraak hebben gehad met een verpleegkundig specialist (VS)
 6. 6 Percentage patiënten die chemotherapie kregen in de laatste 14 dagen van hun leven
 7. 7 Patiëntervaring
 8. 8 Betrokkenheid van de patiënt bij de besluitvorming

Van deze acht parameters maakt All.Can Belgium gebruik om projecten op te zetten en af te toetsen. Bijvoorbeeld, onze campagne ‘Get Checked Early’ benadrukt het belang van een tijdige diagnose en sluit daarmee aan bij de eerste parameter (tijd tot diagnose).

Actualiteit

OPTIMOC Project

OPTIMOC Project

26 september 2023 Media

OPTIMOC staat voor "optimalisatie van de multidisciplinaire oncologie raadpleging (MOC) op Belgische oncologieafdelingen". OPTIMOC is een onderzoeksproject gefinancierd door All.Can België dat als doel heeft de patiëntgerichte besluitvorming voor de behandeling van kankerpatiënten te verbeteren.

Press release van oktober 2022

De klinische diagnose bij borstkanker bij jonge volwassenen wordt in een later stadium gesteld in vergelijking met ouderen. Om aandacht te vragen voor vroegtijdige diagnose bij jongeren lanceert All.Can Belgium de sensibiliseringscampagne Get Checked Early. De basis van deze campagne zijn korte online video’s, gebaseerd op praktijkervaringen van oncologen en…

Survivorship: Adjusting to life with or after cancer

Op 30 september 2022 organiseerde All.Can Belgium het webinar ‘Survivorship: Adjusting to life with or after cancer’. Een panel van 6 belangrijke dokters, professoren en wetenschappers sprak er over de lichamelijke, mentale, emotionele, sociale en financiële effecten van kanker. Herbekijk de webinar op YouTube

Vroege detectie van kanker blijft cruciaal, ook in coronatijden

De Get Checked Early-campagne van All.Can Belgium focust op vroegtijdige diagnose van kanker bij jonge mensen. Uit onderzoek blijkt dat de tijd tot de diagnose een van de belangrijkste parameters is voor een efficiëntere kankerzorg. Hoe vroeger de diagnose van kanker gesteld wordt, hoe groter de kans op genezing. Het…

All.Can Belgium – COVID response

Tijdens de eerste covid-lockdowns stuurde All.Can Belgium een persbericht uit om te wijzen op de risico’s voor kankerpatiënten. Het uitstellen van consultaties, screening en zorg kan immers leiden tot een golf van collaterale slachtoffers onder de kankerpatiënten. All.Can Belgium ijverde voor een snelle en doortastende exit-strategie voor de oncologische zorg…