Efficiëntie in kankerzorg

All.Can zet zich in voor een efficiënte kankerzorg. Door samen te werken met alle stakeholders willen we ons doel bereiken: betere gezondheidsresultaten voor kankerpatiënten. Daarom richten we ons op het vinden, ondersteunen en delen van evidencebased en meetbare manieren om de kankerzorg te verbeteren.

Actualiteit

Alle actualiteit >

Samenwerken voor een efficiënte kankerzorg

All.Can Belgium zet zich in voor efficiëntie in de kankerzorg. Maar wat betekent dat precies?

The All.Can Cancer Efficiency Metrics Study (2022) biedt een antwoord op deze vraag. Uit dit uitgebreide internationale onderzoek komen acht belangrijke parameters naar voren. Deze parameters kunnen worden gebruikt om de efficiëntie in de kankerzorg te beoordelen en te verbeteren.

 1. 1 Tijd tot diagnose
 2. 2 Percentage kankers gediagnosticeerd na een spoedopname
 3. 3 Interval eerstelijnszorg
 4. 4 Tijd van weefseldiagnose tot behandeling
 5. 5 Percentage patiënten van wie bekend is dat ze een afspraak hebben gehad met een verpleegkundig specialist (VS)
 6. 6 Percentage patiënten die chemotherapie kregen in de laatste 14 dagen van hun leven
 7. 7 Patiëntervaring
 8. 8 Betrokkenheid van de patiënt bij de besluitvorming

Samenwerken voor een efficiënte kankerzorg

All.Can Belgium zet zich in voor efficiëntie in de kankerzorg. Maar wat betekent dat precies?

The All.Can Cancer Efficiency Metrics Study (2022) biedt een antwoord op deze vraag. Uit dit uitgebreide internationale onderzoek komen acht belangrijke parameters naar voren. Deze parameters kunnen worden gebruikt om de efficiëntie in de kankerzorg te beoordelen en te verbeteren.

 1. 1 Tijd tot diagnose
 2. 2 Percentage kankers gediagnosticeerd na een spoedopname
 3. 3 Interval eerstelijnszorg
 4. 4 Tijd van weefseldiagnose tot behandeling
 5. 5 Percentage patiënten van wie bekend is dat ze een afspraak hebben gehad met een verpleegkundig specialist (VS)
 6. 6 Percentage patiënten die chemotherapie kregen in de laatste 14 dagen van hun leven
 7. 7 Patiëntervaring
 8. 8 Betrokkenheid van de patiënt bij de besluitvorming

Van deze acht parameters maakt All.Can Belgium gebruik om projecten op te zetten en af te toetsen. Bijvoorbeeld, onze campagne ‘Get Checked Early’ benadrukt het belang van een tijdige diagnose en sluit daarmee aan bij de eerste parameter (tijd tot diagnose).

Actualiteit