All.Can Belgium – COVID response

11 juli 2020

Tijdens de eerste covid-lockdowns stuurde All.Can Belgium een persbericht uit om te wijzen op de risico’s voor kankerpatiënten. Het uitstellen van consultaties, screening en zorg kan immers leiden tot een golf van collaterale slachtoffers onder de kankerpatiënten. All.Can Belgium ijverde voor een snelle en doortastende exit-strategie voor de oncologische zorg na de lockdown. De impact van het persbericht was groot en leidde tot een gesprek op het kabinet van de minister van Volksgezondheid.

  Lees meer over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de reactie van All.Can België op de COVID-19-crisis.

  Tijdens de eerste stadia van de opgelegde inperking als gevolg van COVID-19, publiceerde All.Can België een persbericht om te waarschuwen voor de impact van COVID-19 op kankerpatiënten, en meer in het bijzonder voor de vertragingen in consultaties, screening en zorg, en om suggesties te geven over hoe deze problemen zouden kunnen worden aangepakt. Het persbericht, dat citaten bevat van de voorzitter en de covoorzitters van All.Can België, kreeg ruime aandacht in de Belgische media (tv, radio en krant).

  In een tweede fase bracht All.Can België deze boodschappen naar beleidsmakers. De voorzitter en co-voorzitter van All.Can België werden uitgenodigd op het kabinet van de federale minister van Volksgezondheid, Maggie De Block, en hadden een zeer constructief gesprek. Ze kwamen overeen om een nota op te stellen met alle (praktische) aandachtspunten van All.Can België. Vooral communicatie- en sensibiliseringscampagnes zullen nodig zijn om patiënten gerust te stellen dat er in de ziekenhuizen voldoende maatregelen worden genomen om een veilige kankerzorg en -screening te garanderen. Op basis van de memo zullen beide partijen bekijken wat All.Can België kan doen om te helpen en de boodschap te versterken en samen te werken om meer slachtoffers als gevolg van de COVID-19 crisis te voorkomen.

  Meer artikels

  OPTIMOC Project

  OPTIMOC Project

  26 september 2023 Media

  OPTIMOC staat voor "optimalisatie van de multidisciplinaire oncologie raadpleging (MOC) op Belgische oncologieafdelingen". OPTIMOC is een onderzoeksproject gefinancierd door All.Can België dat als doel heeft de patiëntgerichte besluitvorming voor de behandeling van kankerpatiënten te verbeteren.