Stappen naar een betere kankerpreventie, een meer kwalitatieve zorg en een betere levenskwaliteit.

  Bij All.Can Belgium zetten we ons in om de kankerzorg efficiënter te maken. De acht parameters uit de All.Can Efficiency Metrics Study dienen als onze leidende principes.

  De zorg voor kankerpatiënten blijft zich ontwikkelen met een ongekende snelheid.

  Deze evolutie biedt nieuwe hoop aan kankerpatiënten en hun naasten en opent de deur naar een toekomst waarin meer kankers curatief kunnen worden behandeld, of waarin we door langdurig remissies bepaalde kankers kunnen transformeren van een acute levensbedreigende aandoening tot een eerder chronische ziekte.

  Om de voortdurende innovaties in kankerzorg op een efficiënte manier te kunnen vertalen naar de klinische praktijk is er nood aan een actieplan dat de verschillende aspecten van de strijd tegen deze ziekte integreert en coördineert.

  Daartoe werd in 2008 het Belgische kankerplan gelanceerd, maar na meer dan 15 jaar is dat plan toe aan een update.

  In dat licht heeft All.Can Belgium een aantal beleidsprioriteiten geformuleerd voor de komende jaren, gesitueerd rond vier centrale pijlers:

  1. Investeren in primaire preventie, vroegtijdige opsporing en screening.
  2. Inzetten op een betere toegang tot kwaliteitsvolle zorg voor alle patiënten met kanker.
  3. Zorgen voor een snellere toegang tot nieuwe kankerbehandelingen.
  4. Ondersteunen van klinisch en translationeel onderzoek om zo de leidende positie van België in oncologisch onderzoek te vrijwaren.

  We hebben deze ook vertaald naar een “oproep tot actie” met 11 specifieke aanbevelingen.

  Op deze manier willen we bijdragen om richting te geven aan het kankerbeleid tijdens de volgende legislatuur. Elk van de aanbevelingen vertrekt vanuit de Belgische context maar houdt tezelfdertijd rekening met Europe’s Beating Cancer Plan.

  We nodigen u uit om onze oproep tot actie te ontdekken, alsook ons uitgebreid memorandum.

  Samen kunnen we het verschil maken.

  Ontdek onze oproep tot actie hier.

  Meer artikels