Ook genezen kankerpatiënten blijven ondersteuning nodig hebben

28 september 2022

Na het afronden van een kankerbehandeling dus wanneer men in remissie is, wordt er buiten de medische controlebezoeken momenteel in weinig specifieke nazorg voorzien

  Dankzij nieuwe behandelingen zoals immuuntherapie zijn er steeds meer mensen die kanker overleven. Heel wat onder hen krijgen echter na de genezing te kampen met emotionele, sociale en professionele problemen, en komen daardoor soms ook in financiële moeilijkheden. Een tijdige ondersteuning op maat is dan ook absoluut noodzakelijk.

  “Na het afronden van een kankerbehandeling, dus wanneer men in remissie is, wordt er buiten de medische controlebezoeken momenteel in weinig specifieke nazorg voorzien”, vertelt prof. Anne Rogiers, Boardmember bij All.Can Belgium. “Nochtans blijft ongeveer 80% van de patiënten kampen met aanhoudende problemen. Naast fysieke gevolgen, zoals pijn en zwelling van de arm na chirurgie, vermoeidheid of geheugenproblemen, kunnen dat ook emotionele moeilijkheden zijn. Patiënten hebben immers een heel moeilijke en intense periode doorgemaakt waarbij ze geconfronteerd werden met de angst om te sterven. Het is dan ook volstrekt normaal dat zoiets een grote emotionele weerslag heeft en het niet mogelijk is om zomaar de draad terug kunnen terug kunnen oppikken. Veel patiënten blijven angst hebben voor herval en piekeren over de toekomst, vooral tijdens de eerste jaren na genezing. Dat terwijl hun omgeving (vrienden, collega’s,…) ervan uitgaat dat alles nu voorbij is, wat het voor de patiënt niet altijd makkelijk maakt. Ook voor de naasten van de patiënt kan er een ondersteuning nodig zijn.

  Jarenlange onterechte stigmatisering

  “Daarbovenop kan er ook een grote sociale, financiële en professionele impact zijn. Meer en meer patiënten verliezen door hun ziekte hun werk en vaak dragen patiënten zelfs nog jaren nadat ze genezen werden verklaard een stempel van ex-kankerpatiënt. Men moet immers tien jaar genezen en behandelingsvrij zijn, om écht als genezen te worden beschouwd door bijvoorbeeld financiële instellingen”, vertelt prof. Rogiers. “Deze termijn is te lang, want dankzij nieuwe behandelingen zoals immuuntherapie kunnen bepaalde types kanker nu succesvol behandeld worden. Toch ontzegt men – vaak jonge – mensen jarenlang het recht op verzekeringen, leningen of een gewaarborgd inkomen”

  Men moet tien jaar genezen en behandeling vrij zijn, om écht als genezen te worden beschouwd door bijvoorbeeld financiële instellingen. Deze termijn is te lang.

  Prof. Anne Rogiers, Boardmember bij All.Can Belgium, afdelingshoofd Cognitieve remediëring kliniek, dienst Psychiatrie, Universitair Verpleging Centrum BrugmannCHU Brugmann en verbonden aan het Oncologisch Research Centrum, Vrije Universiteit Brussel

  Tijdige detectie en ondersteuning op maat zijn cruciaal

  “Er is dus nu meer dan ooit een grote nood aan een tijdige detectie en behandeling van fysieke, psychologische en sociale gevolgen na kanker. Voor elke patiënt kan dit nazorgtraject verschillend zijn en de nazorgbehoefte kan ook veranderen in de tijd. De ondersteuning kan best op maat én multidisciplinair gebeuren, met oog voor zowel medische als psychosociale zorgnoden. Mits de juiste en tijdige ondersteuning zijn deze gevolgen behandelbaar en omkeerbaar. In dat kader hebben we recent de eerste fase van het Cancer Survivor Center opgestart, dat zowel fysieke revalidatie, psychologische ondersteuning, geheugentraining als nutritie en medisch begeleiding omvat.”, aldus prof. Rogiers. “Ik ben zelf ook actief bij All.Can Belgium, een multistakeholderorganisatie die streeft naar meer efficiëntie in de kankerzorg. Vanuit die missie organiseren we op 30 september om 14 uur alvast een boeiende webinar met als thema ‘Survivorship: Adjusting to life with or after cancer’, waar ik samen met Prof. Dr. Ahmad Awada, Prof. Dr. Bart Neyns en Régine Kiasuwa Mbengi zal spreken.”

   

  Dit artikel werd geschreven op 28/09/2022 door Joris Hendrickx en kan gevonden worden op nl.planet-health.be. Dit artikel werd geschreven tijdens een campagne rond Chronische Ziekten.

  Meer artikels

  OPTIMOC Project

  OPTIMOC Project

  26 september 2023 Media

  OPTIMOC staat voor "optimalisatie van de multidisciplinaire oncologie raadpleging (MOC) op Belgische oncologieafdelingen". OPTIMOC is een onderzoeksproject gefinancierd door All.Can België dat als doel heeft de patiëntgerichte besluitvorming voor de behandeling van kankerpatiënten te verbeteren.