OPTIMOC Project

26 september 2023

OPTIMOC staat voor "optimalisatie van de multidisciplinaire oncologie raadpleging (MOC) op Belgische oncologieafdelingen". OPTIMOC is een onderzoeksproject gefinancierd door All.Can België dat als doel heeft de patiëntgerichte besluitvorming voor de behandeling van kankerpatiënten te verbeteren.

  Multidisciplinaire teamvergaderingen worden gezien als de gouden standaard voor besluitvorming van het behandelplan in de oncologische gezondheidszorg. In België bestaat het “multidisciplinair oncologisch consult” (MOC) als een specifiek, wettelijk geregeld en verplicht overleg. De MOC wordt wettelijk omschreven als één consultatie per individuele patiënt. Om organisatorische redenen worden deze geclusterd in een collectieve bijeenkomst voor meerdere patiënten, meestal per tumorgroep.

  Het besluitvormingsproces in de gezondheidszorg is aan het verschuiven van een louter biomedisch gericht model naar een patiëntgerichte benadering waarbij de behoeften, waarden en voorkeuren van de patiënt evenzeer naar voren worden gebracht als de medische informatie. Vooral in de oncologie is een gepersonaliseerde aanpak essentieel omdat behandelingen een aanzienlijke impact kunnen hebben op de levenskwaliteit van patiënten, in de meeste gevallen voor een langere periode.

  Onderzoek toont echter aan dat een MOC onderhevig is aan hoge werkdruk, een patroon van ongelijke deelname en suboptimale uitwisseling van informatie tussen de medische en niet-medische disciplines, wat indirect de besluitvormingsprocessen beïnvloedt. Het wordt duidelijk dat er een dringende behoefte is om de huidige MOC te optimaliseren op het gebied van

  1. interdisciplinariteit, zodat de expertise en inbreng van verschillende medische en niet-medische disciplines evenveel gewaardeerd worden;
  2. patiëntgerichtheid om geïndividualiseerde behandelingsbeslissingen te garanderen in plaats van een ziekte- (of tumor-) georiënteerde beslissing.

  OPTIMOC heeft als doel de huidige werkprocessen tijdens de MOC te optimaliseren om patiëntgerichte besluitvorming te verbeteren. Daarom omvat dit project de ontwikkeling van een interventie aangepast aan de specifieke context van MOC-vergaderingen op Belgische oncologieafdelingen.

  Het OPTIMOC project is een praktijkgericht onderzoeksproject waarbij de haalbaarheid van de implementatie van een complexe interventie in de MOC’s van 5 Belgische ziekenhuizen wordt getest. Dit is de eerste keer dat de complexe interventie voor MOC’s wordt getest in de Belgische context.

  Meer informatie

  Meer artikels