Patiëntervaring, meer dan zomaar een buzzword!

13 februari 2024

Onderzoek van de Universiteit Leiden brengt de behoeften van patiënten met kanker en hun naasten in kaart. Wat ervaren zij als schadelijke communicatie?

  Het begint allemaal met communicatie

  Eerder dit jaar berichtte de Universiteit Leiden over een nieuwe interessante publicatie over schadelijke communicatie in de kankerzorg.

  Promovendus Janine Westendorp en collega’s deden literatuuronderzoek naar wat patiënten met kanker en hun naasten ervaren als schadelijke communicatie van zorgverleners op medisch gebied. Het onderzoek omvat 47 geselecteerde studies uit de periode van 2002 tot 2022 en is gepubliceerd in het tijdschrift Psycho-Oncology. De resultaten worden ook overzichtelijk weergegeven in een poster.

  Het onderzoek identificeert vier behoeften van patiënten en hun naasten voor effectieve communicatie: gepersonaliseerde informatie, gepersonaliseerde besluitvorming, zich gezien en gehoord voelen, en behoefte aan troost en herinneringen.

  De studie erkent de emotionele impact en benadrukt het belang van een geïndividualiseerde aanpak die de emotionele tol van kanker op patiënten en hun naasten erkent. Het is cruciaal om continue zorg te waarborgen en de relatie met patiënten en hun naasten te onderhouden. Als niet aan deze behoeften wordt voldaan, kunnen ze zich in de steek gelaten voelen, vooral als ze geconfronteerd worden met een slechte prognose. Het onderzoek adviseert om patiënten gerust te stellen dat de continuïteit van de zorg gegarandeerd is, door de nadruk te leggen op beschikbare ondersteuning naast de medische behandeling.

  De continuïteit van de zorg waarborgen wordt een uitdaging doordat steeds meer mensen kanker overleven en door de verwachte afname van het aantal zorgverleners en het toenemende gebruik van digitale gezondheidszorgsystemen. Toekomstig onderzoek moet deze uitdaging aanpakken zodat de beste continue ondersteuning voor patiënten en hun naasten gewaarborgd blijft. Het onderzoek biedt een uitgebreid overzicht van schadelijke communicatie en benadrukt de noodzaak van gepersonaliseerde benaderingen om schade te voorkomen en tegemoet te komen aan de emotionele behoeften van patiënten en hun naasten.

  Hier kun je de wetenschappelijke studie nalezen: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pon.6247

  Download de poster

  Meer artikels